Lietuviškai | In English  
  
  Apie mus   Apie jėgaines   Darbai   Mūsų jėgainės   D.U.K.   Naudinga informacija
 
KOMERCINĖS PASKIRTIES
Siūlomų sprendimų dėka, galėsite patys valdyti savo energetikos ūkį, kontroliuoti sąnaudas ir bet kada praplėsti.

 
ŪKININKAMS
Norite būti nepriklausomi ir užtikrinti? Apgalvoti sprendimai ir garantijos padės taupyti jūsų pinigus.

 
SERVISO PASLAUGOS
Garantijos ir nuolatinis konsultavimas suteiks patikimumą jūsų ūkiui nuo pradžios iki pabaigos.

 
NAUDOTA ĮRANGA
Ieškote alternatyvių sprendimų? Juos rasite čia. Patirtis ir pasitikėjimas suteikia galimybę pasiūlyti individualius sprendimus.

ŪKININKAMS   Spausdinti

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas suteikia  galimybę taupyti energijos sanaudas ūkinėje veikloje. Įvairios galios vėjo jėgainės gali būti labai plačiai panaudotos: vandens, patalpų šildymui, kiemo apšvietimui, palaikyti kondicionierių ar kitų elektrinių šilumos siurblių veikimui. Esant pakankamam galingumui bei atitinkamam kiekiui akumuliatorių baterijų - gali ir visiškai aprūpinti elektros energija individualų ūkį.

Jaunieji ūkininkai turi galimybę gauti ES paramą įsirengiant vėjo jėgainę, kurios nominalus galingumas gali siekti iki 250kW. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I krypties  3 priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (žr. 23 psl.) remiami vėjo jėgainių iki 250kW galingumo statybos projektai, jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu bei paruošimu realizuoti.

Ūkininkai turi galimybę gauti ES paramą įsirengiant vėjo jėgainę, kurios nominalus galingumas gali siekti iki 250kW. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I krypties  6 priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (žr. 39 psl.) remiami vėjo jėgainių iki 250kW galingumo statybos projektai. Tačiau šioje priemonėje taikomas Europos Komisijos reglamento reikalavimas, kad pagaminta energija būtų naudojama tik savo gamybos reikmėms. Kitaip tariant, „žaliosios“ energijos gamintojai neturi teisės prisijungti prie tinklų ir parduoti perteklinę elektros energiją. Žemės ūkio ministras 2009 metų lapkričio 2 d. pasirašė įsakymą, kuriuo parama vienam projektui įsirengiant minėtas jėgaines padidinta iki 1'380 tūkst. litų.  Parama taikoma valdos infrastruktūros plėtrai susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ar paslaugomis žemės ūkiu ir paruošimui realizacijai. Paramos intensyvumas – 40 – 60 proc

Pradedantieji plėtoti kaimo turizmo verslą ar šį verslą jau turintys asmenys pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties 3 priemonę  „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ į tinkamas išlaidas gali įtraukti nedidelių vėjo ir geoterminių jėgainių, hidroelektrinių, saulės kolektorių įrengimą.  Šios išlaidos priskiriamas prie infrastruktūros kūrimo projekto įgyvendinimo vietoje ir yra pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis. Parama vienam projektui sudaro 690 tūkst. litų. Svarbu tai, kad elektros ir šilumos energija, gauta iš šių jėgainių, būtų naudojama tik projekto reikmėms

Žemės ūkio ministerija numatė galimybę remti ir atsinaujinančios energijos gamintojus, kurie pageidauja parduoti perteklinę energiją. Ūkininkams, labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams tokia parama teikiama pagal programos III krypties 1 priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ (žr. 132 psl.). Taip pat tokios paramos gali tikėtis ir tie kaimo gyventojai bei labai mažos įmonės, kurie žemės ūkio veikla neužsiima. Šiems ne žemės ūkio subjektams kaimo vietovėse parama gali būti suteikta pagal 2 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (žr. 139 psl.). Parama vienam projektui pagal šias abi priemones iki 2010 metų gruodžio 31 dienos siekia iki 1'726'400 litų, o paramos intensyvumas – iki 65 proc.  Vėjo jėgainės galingumas neribojamas.

Apie būtinybę mūsų šalyje skatinti alternatyvios energetikos plėtrą kalbama ir iš politikų tribūnos. Iš tiesų Lietuvoje yra poreikis tobulinti teisinę bazę, nes dar daug įvairių kliūčių, kurios stabdo atsinaujinančios energijos plėtrą ir neleidžia plačiau naudoti ES paramą. Visų pirma tai biurokratinės kliūtys: pertekliniai reikalavimai rengiant technines sąlygas, gaunant statybos leidimus, keičiant žemės paskirtį, prisijungiant prie tinklų ir t.t. Šiuo metu rengiamas naujas Atsinaujinančios energetikos įstatymas, kurio vienas iš tikslų panaikinti visas šias dirbtinas  kliūtis ir sudaryti palankesnes sąlygas „žaliajai“ energetikai plėtoti. Rengiamame Atsinaujinančios energetikos įstatyme siekiama numatyti ir papildomas ekonominio skatinimo priemones.

 Čia galite pasiskaičiuoti vėjo jėgainės pastatymo kainą (projektavimas, dokumentų ruošimas, jėgainė, pastatymas).  

 


UAB "NAUJOJI RANGA", Raudondvario pl. 288c, 47164 Kaunas. Mob. tel. 8 615 57072, faks. (8 37) 211455, el. paštas: info@jegaines.lt